Danh Mục

Truy cập online

Chính sach bảo hành

CÁC TIÊU CHUẨN BẢO HÀNH CỦA CHÚNG TÔI

Tất cả sản phẩm được cung cấp bởi Cửa hàng laptop cũ giá rẻ nhất đều được bảo hành theo tiêu chuẩn chung của nhà sản xuất. Có nghĩa là nhà sản xuất bảo hành theo chính sách nào, chúng tôi tuân thủ theo đúng qui tắc bảo hành đó. Thời gian bảo hành tính từ ngày giao hàng. Bảo hành cho những lỗi thuộc về nhà sản xuất như loa sub không hoạt động. Không bảo hành cho những lỗi do người sử dụng sai qui cách, sai so với khuyến cáo của nhà sản xuất. Thiên tai, hỏa hoạn, địch họa và các trường hợp nằm ngoài kiểm soát của đôi bên. Tất cả sản phẩm sẽ được bảo hành tại địa chỉ Cửa hàng laptop cũ giá rẻ nhất. Tem bảo hành phải còn nguyên vẹn không được rách, vỡ. Không bảo hành cho thiết bị, dụng cụ đã quá thời gian bảo hành.

THỜI GIAN BẢO HÀNH TÙY THEO TỪNG SẢN PHẨM

Thời gian bảo hành ghi trên tem dán trên sản phẩm.

Link kiện